2011 Calendar

ATTN: Kuv thov tshaj rau ib zeej tsoom ntawm haiv neeg Hmoob txhua leej txhua tus paub tias xyoo no lub 12 hlis ntuj nqig 30 tag rau hnub tim 24 lub 11 hlis ntuj xyoos 2011 no. Hnub ntawv yog hli tag ntawm xyoo 2011 raws li hli Hmoob. Yog li thiaj tshaj tawm tuaj rau peb haiv Hmoob txhua tus kom ua peb caug hu plig xyoo tshiab thiab noj tsiab rau hnub tim 24 lub 11 hlis ntuj xyoos 2011 no kom tag raws li poj ua cia yawm ua tseg.

Thaum kawg no yam phem yam tsis zoo kom poob nrog lub xyoo laus mus kom tag. Lub xyoo tshiab tawm tuaj kom peb haiv Hmoob txhua leej txhua tus tsuas tau txais txoj kev noj qab nyob zoo, dej tshiab los kom tau haus qav tshiab los kom tau noj, kom laj kam zoo los kom tau ua, txuj ci tshiab los kom tau kawm, kom muaj txiag nplua nuj, muaj noj muaj haus, muaj me tub me ntxhais kom puv vaj puv tsev.

Tshaj tawm los ntawm Thawj Koom Haum Haiv Neeg Hmoob Thoob Ntiaj Teb Sib Sau Ua Kev, Vaj Thoj (Vaj LosCoj).


ATTN: I would like to announce to all the Hmong people around the world that; according to the Hmong calendar, our lunar year ends on November 24, 2011 (the end of December 2011). Meaning that it's the end of the year where we should prepare our traditional Hmong new year ceremony on this particular day; November 24, 2011.

May all the bad luck go out with the old year and may prosperity and good luck come with the new year!

Announcement made by President of Hmong International Union, Inc., Vang Thao (Vang LosCoj).